Читалищна дейност

Библиотечно-информационна дейност. Читалището работи по Програма „Глобални библиотеки” България и разполага със съвременен информационен център.На читателите и посетителите на библиотеката e осигурен безплатен достъп до…