Два скромни мраморни паметника напомнят за подвига на загиналите доброславчани във войните.

Единият паметник е поставен през 1921 г. и е съвсем близо до черквата. Неизвестен майстор е издълбал на източната му страна следния надпис:

На падналите във войната през 1912-1913 г.

Гълъбъ Тошевъ, Милушъ Колевъ, Авксентий Денковъ,
Кръстанъ Соколовъ, Георги Стоичковъ, Найден Соколовъ.

От признателните съселяни.

Другият паметник е на площада, през който минава шосето от Балша за София. Поставен е през 1923 г. На него са изписани имената на следните жители на селото, загинали във войните през 1912-1918 и 1944-1945 година, или умрели от болести, придобити във войните /някои имена са изписани повторно/: