ЦДГ № 179 „СЪЮЗ-33” e самостоятелна детска градина с четири възрастови групи, от които две са във филиала в Доброславци и две групи в сградата на ЦДГ № 2” на ул.Кременица №18 в кв. Курило./на гарата/ .Филиалът в Доброславци работи с две смесени групи.

Едната смесена група е с деца на 3 и 4 годишна възраст и другата смесена група е с деца на 5 и 6 годишна възраст. Детската градина в Курило през следващата учебна 2012/2013година ще работи с две смесени групи: една смесена група с деца на 3 и 4 годишна възраст и още една смесена група с деца на 4 и 5 годишна възраст.

Промяната се налага в следствие на резултатите от конструктивно обследване и оценка на състоянието на сградата на ЦДГ № 179”СЪЮЗ-33”, както и отрицателната оценка за сеизмичната осигуреност на сградата и ще продължи до изграждането на нова сграда за нуждите на ЦДГ № 179, отговаряща на действащите в страната технически и хигиенни норми съгласно Заповед № РД-09-553 от 16.08.2012 година на Кмета на Столична община .

 

ЦДГ № 179 „СЪЮЗ-33” независимо, че ще бъде в сградата на ЦДГ № 2 ще бъде съвсем отделно от ЦДГ № 2 като деца, персонал и инвентар.За отглеждането, възпитанието и обучението на Вашите деца ще отговаря персонала на ЦДГ № 179”СЪЮЗ-33”. Смесените групи налагат работа в подгрупи по отношение на възпитателно-образователната работа в детското заведение.

Като допълнителни педагогически услуги, детската градина предлага: изучаване на английски език и хореография два пъти седмично за голямата група. Допълнителните педагогически услуги се заплащат от родителите.