Читалищна дейност

Библиотечно-информационна дейност.

Читалището работи по Програма „Глобални библиотеки” България и разполага със съвременен информационен център.На читателите и посетителите на библиотеката e осигурен безплатен достъп до интернет.

С помощта ИКТ оборудването, предоставено от Програмата „Глобални библиотеки” – компютри, мултимедиен проектор и принтер библиотеката предлага нови, базирани на информационните и комуникационни технологии услуги за своите потребители (е-услуги)

Тук деца и възрастни могат да получат начални базови знания и умения за работа с компютър, да проверят за нови свободни работни места, да получат информация за това как да напишат своята автобиография, да проверят здравно-осигурителния си статус или просто да се забавляват.

През 2018г. читалището ще продължи да развива тази дейност, като ще предложи на посетителите индивидуални и при желание групови консултации, свързани с базови познания за работа с компютър, работа с конкретен софтуер (MS Windows; MS Word, Excel и др.)

През лятото за децата ще бъдат организирани занимания за изучаване на MS Word и PowerPoint – програма за изготвяне на презентации. На мултимедийния проектор ще бъдат прожектирани научно-популярни и анимационни филми.

Читалището ще продължи да работи за развиване на библиотечната дейност, като ще положи усилия за привличане на повече читатели, закупуване и набавяне чрез дарение на нови книги. Ще бъдат приети официално новите първокласници за членове на библиотеката и членове на клуб ”Приятели на книгата”. През 2017г. фондът на библиотеката беше обновен с нови книги, дарени от читатели и от платформата „Дари ни – намери ни”. През 2018г. се надяваме да имаме възможност да набавим и закупим детска литература за най-малките читатели, тъй като голяма част от наличните са морални и физически изхабени.

Художествено-творческа дейност

През 2018г. ще продължим да развиваме художествено-творческата дейност.Към читалището работи школа за народни танци ”Весело хоро”(за младежи и възрастни) и школата за спортни танци(деца и възрастни),като колективите ще вземат участие в редица мероприятия и събития с местно,регионално и национално значение.

  • Фолклорен клуб „Весело хоро” – р-л Иван Йотов
  1.  – възрастни – репетиции – четвъртък – 20,00ч. и неделя – 18,00ч.
  2.  – деца – неделя – 17,00ч.
  • Школа по спортни танци – р-л Галина Стоянова
  1.  – възрастни- вторник и петък от 19,00ч.
  2.  – Деца – сряда и петък от 18,00ч.

През 2018г. ще продължи работата си и школата по рисуване – р-л Ренате Тричкова.

  • Деца и младежи – неделя – от 16,00ч.

Освен с рисуване, през тази година ще продължат и заниманията по приложни изкуства и най-вече изработването на различни макети.

Ще продължим заниманията и в новосформирания курс по немски и италиански език – за деца и възрастни, като се надяваме през 2018г. броят на курсистите да се увеличава.
Р-л Ренате Тричкова

  • Временни колективи – лазарки и коледари.
  • Клуб по приложни изкуства
  • Клуб „Приятели на книгата”

Дейности за събиране и разпространение на знания за родния край

Ще продължим работата по поддържането на музейните експонати в етнографската музейна сбирка, като ще работим за нейното допълване и обогатяване.

За съжаление през 2017г. не успяхме да набавим средства за издаване на „Сборник за местното краезнание”, с автор Лука Гълъбов. В него са поместени материали и документи, които дават богата, интересна и в повечето случаи неизвестна досега информация за духовното и материално наследство на Доброславци, създадено през периода от възникването му да наши дни. Надяваме се през 2018г. тези средства да бъдат набавени.

Читалището поддържа сайт на селото – www.dobroslavtsi.com

Изготвил:
/В. Котова/