Сватбата на дядо Личо

Сватбата на дядо Личо Рекох и я като сите да се женим. Пратѝх Влъчко за Гъла годèжняк. Баба Стефка, мака ю, рекла: […]

Continue reading

Местни анекдоти и случки

Местни анекдоти и случки Донко че плати Имаше една жена, Евда ю беше името.Она имаше три черки. Беа мого сиромаси и немаа […]

Continue reading