Кметство с. Доброславци

Светла Крумова. Кмет на село Доброславци

Светла Крумова. Кмет на село Доброславци

 

Секретар Елена Николова 

тел: 02/ 998 82 15

с. Доброславци административно се обслужва от район „Нови Искър” с адрес:

гр. Нови Искър, пк 1281,

ул. „Искърско дефиле“ № 123,

телефон: 02991 42 26;

факс 991 48 06

Официален сайт: http://dobroslavtsi.com.